agrofarma syry

Tradícia od roku 1927

Salašníctvo a chov oviec sa k Červenému Kameňu viaže od počiatkov vzniku samotnej obce. Každá domácnosť chovala ovce, niektoré gazdovstvo vlastnilo aj 10 kusov. Z mlieka jednej ovce sa vyprodukovalo počas 6 mesiacov cca 6-8 kg syra. V roku 1927 bola v obci založená 1.akciová mliekareň, ktorá združovala 40 gazdov. Zariadenie mliekarne pracovalo na ručný pohon, odstredivku poháňala para z kotla vykurovaného drevom. Mliekareň spracovávala 300 l mlieka denne na maslo, hrudku, bryndzu a oštiepok a žinčicu. Mliekareň bola v roku 1930  zatvorená.  Do roku 1954 fungovalo v Červenom Kameni 108 salašov s chovom oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Mlieko bolo zdrojom obživy, tovarom na predaj a bártrový obchod.  

Najstaršia bryndziareň na Slovensku - Agrofarma

Najstaršia bryndziareň na Slovensku

Pôsobila v regióne, v obci Pruské, už pred rokom 1683, o čom svedčí historický dokument Urbára hradného panstva Vršatec, z 1. januára 1683. Aj vďaka tomuto dokumentu, bola na žiadosť Slovenskej republiky zapísaná do registra “Slovenská bryndza¨ ako chránené zemepisné označenie pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Nariadenie Komisie Európskej únie (ES) č.676/2008, zo dňa 17.7. 2008).

História

1969

Celospoločenský proces združstevňovania bol v Červenom Kameni ukončený vstupom do JRD Pruské. Dvor Červený Kameň bol vyčlenený na chov oviec.

Dvor Červený Kameň vyčlenený na chov oviec.
Výstavba ovčína vo Dvore Červený Kame

1975

Vo Dvore Červený Kameň sa začalo s výstavbou ovčína. Následne sa začala aj výstavba mliekarne, na spracovanie ovčieho, kravského a kozieho mlieka.

1992

Bola založená Agrofarma, spol. s r.o. . Začínala s 8 zamestnancami a s chovom 600 oviec. Zaoberala sa živočíšnou výrobou, nákupom jahniat a ich vývozom do zahraničia.

V roku bola založená Agrofarma, spol. s r.o.
Agrofarma v roku 1994 prevzala a pridružila prevádzku mliekarne.

1994

Agrofarma v roku 1994 prevzala a pridružila prevádzku mliekarne, rozšírila činnosti spoločnosti o mliekarenskú výrobu. Vymenila technológie a kúpila prvú cisternu.

1997

V týchto rokoch prebehla  plynofikácia obce, aj spoločnosti. Boli obnovené strojárske zariadenia a zrekonštruovaná mliekareň.

Plynofikácia spoločnosti Agrofarma
Agrofarma je popredným exportérom živých jahniat na Slovensku.

2000

Spoločnosť je popredným  exportérom živých jahniat na Slovensku. Bola zaradená do zoznamu závodov schválených pre vývoz mlieka a mliekarenských výrobkov (SK 027).

2002

Agrofarma, spol. s r.o. získala 1. miesto v medzinárodnej Käsiade v Insbrucku s Gazdovskou údenou parenicou. Sprísnila kvalitu a rozšírila portfólio produkcie.

Agrofarma, spol. s.r.o. získala 1. miesto v mezinárodnej Käsiade v Insbrucku s Gazdovskou údenou parenicou.
bitúnok na porážku jahniat

2005

Spoločnosť sprevádzkovala vlastný bitúnok na porážku živých jahniat a napreduje vo vývoze jahňacieho  a ovčieho mäsa. Počet zamestnancov vzrástol na 143.

2015

Agrofarma spol. s r.o.  má stabilné postavenie na trhu. Vyrába 81 druhov kvalitných syrových produktov, zamestnáva 167 pracovníkov.

Agrofarma výroba

2016

Víziou spoločnosti je udržanie kvality, intervencia zvýšenia záujmu o slovenské produkty a ich preferencia v záujme podpory zdravia obyvateľstva.

2017


Vznik Nadácie Františka Mišúna

Zakladateľmi nádácie boli synovia Františka Mišúna Ing. Daniel Mišún, PhD a Ing. Pavol Mišún.

Víziou nadácie je pokračovať nielen v rozbehnutých aktivitách, ale zároveň prinášať do regiónu nové myšlienky pretavené do reálnych skutkov. Vďaka 2%, ktoré Nadácia Františka Mišúna získa a samozrejme za finančnej spoluúčasti spoločnosti AGROFARMA, chceme nielen Červený Kameň, ale aj jeho široké okolie zveľadovať. Našou snahou je organizovať podujatia, ktoré budú pre verejnosť nielen zaujímavé, ale hlavne motivačné. František Mišún bol človekom, ktorý nikdy neodmietol pomoc tým, ktorí ho o pomoc požiadali a o ktorých bol presvedčený, že pomocou v núdzi túto šancu využijú. Aj to je jedna z našich ciest ...

Nadácia Františka Mišúna
Červený Kameň 324

Číslo účtu v IBAN: SK10 7500 0000 0040 2556 0782

Agrofarma dnes

Od roku 1992 stavia na dlhoročných tradíciách poľnohospodárstva a mliekarenstva v regióne. Nachádza sa v okrese Ilava, v malebnom prostredí chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát, pri hraniciach s Českou republikou. Priamo nad obcou sa vypína vápencový monolit Červená skala, po ktorej je pomenovaná obec Červený Kameň.

Spracovanie mlieka

Najdôležitejším predmetom činnosti je spracovanie kravského a ovčieho mlieka a výroba tradičných syrov, bryndze a tradičných slovenských syrových špecialít.

Živočíšna výroba

Dominantou živočíšnej výroby je chov oviec. Osobitnú pozornosť venuje chovu plemenných baranov. Je aj významným exportérom jahňacieho a ovčieho mäsa.

Rastlinná výroba

Agrofarma, spol. s r.o. obhospodaruje 879 ha pôdy. Pasie na nej vlastné stáda  oviec a hovädzieho dobytka a  tiež pestuje objemové krmivo pre spotrebu v živočíšnej výrobe.

167

ľudí našlo u nás prácu

81

delikátnych syrových špecialít vyrábame

2500

oviec chováme v našich stádach

879

ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarujeme

Tajomstvo skvelých produktov z ovčieho mlieka

Agrofarma Červený kameň

Spokojné ovečky - záruka mlieka najvyššej kvality

Agrofarma je jeden z najväčších chovateľov a producentov chovu oviec na Slovensku. V súčasnosti sa počet oviec pohybuje na čísle 2500. Ovce sa pasú na vidieckych, horských a podhorských lúkach, čo je tradičný a najprirodzenejší spôsob chovu. Pohyb ovciam prospieva a pôsobením slnečného svitu na zviera, vzniká v mlieku vitamín D. Na noc sú ustajnené v maštaliach, vybavených modernými technológiami, dopravníkovými kŕmnymi pásmi. 

Spokojné ovečky - Agrofarma Červený kameň
Ovčie mlieko - Agrofarma Červený kameň

Naše ovčie mlieko je mliečna výživová extra trieda 

Ovčie mlieko má v porovnaní s kravským mliekom vyšší obsah tuku, bielkovín a minerálií a všetkých vitamínov. Skutočnosť, či sú ovečky kŕmené konzervovaným krmivom alebo sa pasú na paši, má veľmi vysoký vplyv na kvalitu mlieka. V jarnom období je tráva pre ovečky najšťavnatejšia, čo sa prejaví aj na výnimočne lahodnej chuti a vôni mlieka. V lete je úžasná chuť mlieka odrazom kvitnúcich letných lúk a pasienkov, ktoré ovečky spásajú. V mlieku z paše sú probiotiká, esenciálne mastné kyseliny, ktoré posilňujú organizmus, majú aktívne protirakovinové účinky a pri aktívnom spôsobe života znižujú aj riziko srdcovo-cievnych chorôb.

Naši partneri

Produkty z AGROFARMA, Červený Kameň nájdete u našich partnerov:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Súbory na stiahnutie:

Dokumenty GDPR

Súbory na stiahnutie: